• 40 jaar ervaring in speciale diëten voor onderzoeksdieren
  • Optimale kwaliteit
nl
Menu

Nieuws

Nieuwigheden (UNO)

Als de Belgische verdeler van UNO, kunnen we u de volgende nieuwigheden voorstellen:

  1. Euthanasiesysteem voor IVC kooien
    Met dit systeem kan men een kooi uit een IVC-rek direct in de euthanasiesysteem plaatsen zonder het filterdeksel en het draaddeksel af te nemen. Een zeer efficiënt en eenvoudig systeem in gebruik.

  2. Euthanasiesysteem voor muizenpups
    Omdat muizenpups/-neonaten tot 10 dagen oud minder resistent zijn tegen hypoxie, is CO2-euthanasie dus niet de beste keuze. Samen met een fokker heeft UNO een systeem ontwikkeld dat wel geschikt is voor deze muizenpups/ -neonaten.

  3. Isofluraanfilter met geïntegreerde weegschaal
    De scavenger unit is ontwikkeld omdat we hebben gezien dat in veel dierfaciliteiten waar inhalatie-anesthesieprocedures worden uitgevoerd, de filters vaak niet worden gewogen. Met de Scavenger unit kan je dit nooit vergeten; de filter wordt automatisch gewogen. Met dit apparaat ontvangt de gebruiker eerst een visueel alarm en na enige tijd een hoorbaar alarm als de Actisorb Adsorption Filter moet worden vervangen omdat de adsorptiecapaciteit (bijna) wordt gebruikt.